Julia Hoogkamer

Untitled
Multi screen video installatie

De mens bestuurt, programmeert, manipuleert en controleert de wereld om zich heen. Zo bevinden we ons langzaamaan, maar steeds meer en meer, in een wereld die voor en door de mens is gemaakt. Het is een wereld waarin we als mens in een kunstmatig bestaan leven en geloven in een systeem dat ‘wetenschap’ heet.

Tijdsduur: 3 x 3 minuten

Over Julia

Julia schetst een omgeving waarin onze perceptie is gebaseerd op een onwerkelijke voorstelling van de realiteit. Door middel van haar video installaties simuleert ze een kunstmatige werkelijkheid die is gebaseerd op de artificiële realiteit waarin we ons als mens in het dagelijkse leven begeven.

We zijn ons er als toeschouwer van bewust dat het slechts om een representatie van de realiteit gaat, maar net zoals in het echte leven verplaatsen we ons richting een stadium waarbij de werkelijkheid een andere vorm van tastbaarheid aanneemt. Haar werk laat ons beelden uit de werkelijkheid zien die worden ondergedompeld in een schijnrealiteit.

Contact

E: juliahoogkamer@gmail.com