Cees van Middelkoop

You’ll Be Aware Of Five About
Interactieve videoinstallatie

In onze samenleving ziet men de dood liever niet, totdat deze zich op een onverwacht moment onthult en ons dwingt na te denken over wat men echt belangrijk vindt in het leven.

“Mijn grootouders geloofden in god. Het christelijk geloof was hun houvast, hun kapstok om het leven aan het op te hangen. Mijn ouders geloven in hun eigen zijn, het hebben van een ziel. De fantasie van het ongrijpbare. De beschutting vinden zij in de beperking van de mens om te begrijpen wat wij zijn en waarom wij dat zijn. Waar moet ik nog in geloven, wanneer God en het bewustzijn in het algemeen beschouwd worden als niet echt?” luidt de vraag waar vanuit Cees is vertrokken.

De interactieve video installatie draait om een virtueel personage, die aan de hand van die vraag op een zoektocht gaat in haar virtuele wereld. Met behulp van bewegingssensoren en 3D projectie kunt  u als toeschouwer zelf een plaats  kiezen in deze wereld.

Tijdsduur: 4.33 looped

Contact

M: +31 (0) 614 81 49 16
E: ceesz@hotmail.com