Joël Hormes

De Zoon & De Vader
Korte egodocumentaire

Voor mij is film een raam waardoor je een wereld kan ontdekken, waarmee je kunt kijken in het leven van een ander, een ander kunt meenemen in je eigen leven. Via documentaire film vertel ik verhalen. Verhalen van mensen. Ik wil een ontmoeting arrangeren tussen kijker en onderwerp, tussen kijker en maker. In de hoop dat de kijker ontdekt dat hij/zij deel uitmaakt van één groot verhaal, Hèt Grote Verhaal. 

Elk verhaal heeft een auteur. Ik hoop dat mijn films mensen inspireren en aansporen om erachter te komen Wie de Auteur is van het grote verhaal waarvan zij deel uitmaken. Ze hebben nog een belangrijke rol te vervullen.

Tijdsduur:  30 minuten
Camera assistentie: Jasper Doller
Editing coördinator: Joep de Boer
Personal coaching: Marianne Hartog

Over Joël

Joël Hormes maakt films als een middel voor het verbinden van mensen, het inspireren van jongeren en ziet zijn films als een raam in het leven van een persoon. Via film hoopt hij mensen bewust te maken dat ieder mens uniek en kostbaar is en een verhaal heeft te vertellen. ”We all have a part in His Story (History)” is ook een van zijn lijfspreuken. Hij werkt vanuit zijn geloof in God als Schepper en Grote Auteur van het leven. Hij wil zijn creativiteit gebruiken om mensen elk weer op unieke wijze deel te laten zijn van het grote verhaal.

Contact

M: +31 (0) 618 93 01 45
E: joelhormes@akvstjoostfilm2017.nl